Mua Tax24 online
Hợp tác phát triển

Tax24 cập nhật những luật thuế sửa đổi áp dụng từ 01/07/2013 (09/08/2013)

Nhiều luật sửa đổi, nhiều biểu mẫu hoàn toàn mới, công việc với những chồng giấy tờ, hóa đơn. Vất vả, căng thẳng cho kỳ kê khai tháng 8/2013. Hãy để Tax24 san sẻ bớt nỗi lo của Quý khách.
 

 

 

Ngày 12/08/2013 công ty cổ phần CNTT Đông Nam Á (Seatech) đã nhanh chóng nâng cấp ứng dụng Tax24 phiên bản mới cập nhật Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN, Luật thuế GTGT, Luật thuế TNCN và ngày 15/05/2013 Bộ Tài chính ban hành thông tư 64/2013/TT-BTC (thay thế Thông tư 153/2010/TT-BTC) về quản lý hóa đơn có hiệu lực 01/07/2013.

Nội dung chi tiết như sau: 
 

1.       Kê khai tờ khai 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT, 04/GTGT quý

-  Bổ sung kỳ kê khai theo quý.

 

2.    Kê khai phụ lục 01-2/GTGT của tờ khai 01/GTGT (quý) và tờ khai 02/GTGT (quý)

- Cho phép kê khai hóa đơn mua vào không quá 2 quý trước đó so với kỳ tính thuế 

 

3.       Gia hạn tờ khai 02/TNDN theo thông tư 16/2013/TT-BTC

- Thêm checkbox “Gia hạn”

- Cho phép đính kèm phụ lục gia hạn theo TT16/2013/TT-BTC cho tờ khai 02/TNDN kỳ tính thuế quý I, II, III năm 2013

 

4.       Kê khai tờ khai TB01/AC theo TT64/2013/TT-BTC

- Thay đổi tên 2 cột “DN in” và “Hợp đồng đặt in” thành “Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm” và “Hợp đồng đặt in/cung cấp phần mềm”

- Kiểm tra ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn phải sau ngày thông báo phát hành hóa đơn ít nhất 5 ngày

- Sửa tên thông tư trên mẫu biểu thành “Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính”

- Bắt buộc nhập chỉ tiêu “Người đại diện theo pháp luật”

 

5.       Kê khai tờ khai BC26/AC theo TT64/2013/TT-BTC

- Bổ sung kỳ kê khai theo tháng.

- Sửa tên thông tư trên mẫu biểu thành “Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính”

- Bắt buộc nhập chỉ tiêu “Người đại diện theo pháp luật”

 

6.       Kê khai tờ khai TB04/AC theo TT64/2013/TT-BTC

- Kê khai tờ khai TB04/AC theo mẫu biểu mới tại thông tư 64/2013/TT-BTC.

 

7.       Kê khai tờ khai 03/TNDN

- Chỉ tiêu [C7] Thuế TNDN từ hoạt động SXKD tính theo thuế suất phổ thông: Cho phép sửa, không cảnh báo

 

8.       Kê khai tờ khai 01/KHBS

Tính lại công thức phạt nộp chậm cho tờ khai:

- Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh sau ngày 01/07/2013:

o   Nếu số ngày chậm nộp <=90 ngày thì số tiền phạt nộp chậm = 0,05%* số tiền chậm nộp * số ngày.

o   Nếu số ngày chậm nộp >90 ngày thì số tiền phạt nộp chậm = 0,05%* số tiền chậm nộp * 90 + 0,07%*số tiền chậm nộp * (số ngày chậm nộp - 90)

- Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/07/2013 nhưng sau ngày 01/07/2013 vẫn chưa nộp thì tiền chậm nộp được tính = A + B, trong đó:

o   A = 0,05% * số tiền chậm nộp * số ngày nộp chậm trước 1/7/2013

o   B là số tiền phạt chậm nộp của số ngày nộp chậm từ ngày 01/07/2013 trở đi tính theo công thức:

+ Nếu số ngày chậm nộp sau 1/7/2013 <=90 ngày thì số tiền phạt nộp chậm = 0,05%* số tiền chậm nộp * số ngày chậm nộp sau 1/7/2013

+ Nếu số ngày chậm nộp sau 1/7/2013 >90 ngày thì số tiền phạt nộp chậm được xác định bằng = 0,05%* số tiền chậm nộp * 90 + 0,07%*số tiền chậm nộp * (số ngày chậm nộp sau 1/7/2013 - 90)

 

9.       Kê khai tờ khai 02/TNDN 

- Chỉ tiêu [36], [42]: Cho sửa, không cảnh báo

- Tính lại công thức chỉ tiêu [44]:

+  Nếu chỉ tiêu [41] < > 0 à chỉ tiêu [44] = ([40] -[41])x [42], cho phép sửa

+  Nếu chỉ tiêu [41] = 0 à chỉ tiêu [44] = [40] x [43], cho phép sửa

 

10.   Kê khai tờ khai 04/TNDN

- Cột (3), (6), (9)  Tỷ lệ %: Cho sửa, không cảnh báo

Vậy Tax24 xin thông báo để Quý khách hàng được biết và yên tâm sử dụng phiên bản mới nhất.

 

 Hỗ trợ trực tuyến
  • Hỗ trợ 20
  • Hỗ trợ  4 
  • Hỗ trợ  5 
  • Hỗ trợ  8 
  • Hỗ trợ 24
Giới thiệu Tax24
Danh sách đại lý
Số lượng truy cập : 4723931
Tax24 - © Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Đông Nam Á (Seatech)
Địa chỉ: Tầng 9, Toà nhà Thăng Long, số 98 Ngụy Như-Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3568 3369/ (08) 3930 3664 - Fax: (04) 3569 0529 - Website: www.seatechit.com.vn