Mua Tax24 online
Hợp tác phát triển

Tax24 cập nhật những luật thuế sửa đổi áp dụng từ 01/07/2013 (09/08/2013)

Nhiều luật sửa đổi, nhiều biểu mẫu hoàn toàn mới, công việc với những chồng giấy tờ, hóa đơn. Vất vả, căng thẳng cho kỳ kê khai tháng 8/2013. Hãy để Tax24 san sẻ bớt nỗi lo của Quý khách.
 

 

 

Ngày 12/08/2013 công ty cổ phần CNTT Đông Nam Á (Seatech) đã nhanh chóng nâng cấp ứng dụng Tax24 phiên bản mới cập nhật Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN, Luật thuế GTGT, Luật thuế TNCN và ngày 15/05/2013 Bộ Tài chính ban hành thông tư 64/2013/TT-BTC (thay thế Thông tư 153/2010/TT-BTC) về quản lý hóa đơn có hiệu lực 01/07/2013.

Nội dung chi tiết như sau: 
 

1.       Kê khai tờ khai 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT, 04/GTGT quý

-  Bổ sung kỳ kê khai theo quý.

 

2.    Kê khai phụ lục 01-2/GTGT của tờ khai 01/GTGT (quý) và tờ khai 02/GTGT (quý)

- Cho phép kê khai hóa đơn mua vào không quá 2 quý trước đó so với kỳ tính thuế 

 

3.       Gia hạn tờ khai 02/TNDN theo thông tư 16/2013/TT-BTC

- Thêm checkbox “Gia hạn”

- Cho phép đính kèm phụ lục gia hạn theo TT16/2013/TT-BTC cho tờ khai 02/TNDN kỳ tính thuế quý I, II, III năm 2013

 

4.       Kê khai tờ khai TB01/AC theo TT64/2013/TT-BTC

- Thay đổi tên 2 cột “DN in” và “Hợp đồng đặt in” thành “Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm” và “Hợp đồng đặt in/cung cấp phần mềm”

- Kiểm tra ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn phải sau ngày thông báo phát hành hóa đơn ít nhất 5 ngày

- Sửa tên thông tư trên mẫu biểu thành “Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính”

- Bắt buộc nhập chỉ tiêu “Người đại diện theo pháp luật”

 

5.       Kê khai tờ khai BC26/AC theo TT64/2013/TT-BTC

- Bổ sung kỳ kê khai theo tháng.

- Sửa tên thông tư trên mẫu biểu thành “Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính”

- Bắt buộc nhập chỉ tiêu “Người đại diện theo pháp luật”

 

6.       Kê khai tờ khai TB04/AC theo TT64/2013/TT-BTC

- Kê khai tờ khai TB04/AC theo mẫu biểu mới tại thông tư 64/2013/TT-BTC.

 

7.       Kê khai tờ khai 03/TNDN

- Chỉ tiêu [C7] Thuế TNDN từ hoạt động SXKD tính theo thuế suất phổ thông: Cho phép sửa, không cảnh báo

 

8.       Kê khai tờ khai 01/KHBS

Tính lại công thức phạt nộp chậm cho tờ khai:

- Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh sau ngày 01/07/2013:

o   Nếu số ngày chậm nộp <=90 ngày thì số tiền phạt nộp chậm = 0,05%* số tiền chậm nộp * số ngày.

o   Nếu số ngày chậm nộp >90 ngày thì số tiền phạt nộp chậm = 0,05%* số tiền chậm nộp * 90 + 0,07%*số tiền chậm nộp * (số ngày chậm nộp - 90)

- Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/07/2013 nhưng sau ngày 01/07/2013 vẫn chưa nộp thì tiền chậm nộp được tính = A + B, trong đó:

o   A = 0,05% * số tiền chậm nộp * số ngày nộp chậm trước 1/7/2013

o   B là số tiền phạt chậm nộp của số ngày nộp chậm từ ngày 01/07/2013 trở đi tính theo công thức:

+ Nếu số ngày chậm nộp sau 1/7/2013 <=90 ngày thì số tiền phạt nộp chậm = 0,05%* số tiền chậm nộp * số ngày chậm nộp sau 1/7/2013

+ Nếu số ngày chậm nộp sau 1/7/2013 >90 ngày thì số tiền phạt nộp chậm được xác định bằng = 0,05%* số tiền chậm nộp * 90 + 0,07%*số tiền chậm nộp * (số ngày chậm nộp sau 1/7/2013 - 90)

 

9.       Kê khai tờ khai 02/TNDN 

- Chỉ tiêu [36], [42]: Cho sửa, không cảnh báo

- Tính lại công thức chỉ tiêu [44]:

+  Nếu chỉ tiêu [41] < > 0 à chỉ tiêu [44] = ([40] -[41])x [42], cho phép sửa

+  Nếu chỉ tiêu [41] = 0 à chỉ tiêu [44] = [40] x [43], cho phép sửa

 

10.   Kê khai tờ khai 04/TNDN

- Cột (3), (6), (9)  Tỷ lệ %: Cho sửa, không cảnh báo

Vậy Tax24 xin thông báo để Quý khách hàng được biết và yên tâm sử dụng phiên bản mới nhất.

 

 Hỗ trợ trực tuyến
Giới thiệu Tax24
Danh sách đại lý
Số lượng truy cập : 5238118
Tax24 - © Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Đông Nam Á (Seatech)
Địa chỉ: Tầng 9, Toà nhà Thăng Long, số 98 Ngụy Như-Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3568 3369/ (08) 3930 3664 - Fax: (04) 3569 0529 - Website: www.seatechit.com.vn