Lập tờ khai đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet

  1. 1 Để kê khai và nộp thuế qua hệ thống Tax24, bạn phải đăng ký thông tin với cơ quan thuế. Chức năng Đăng ký kê khai giúp bạn thực hiện gửi đăng ký trực tuyến về việc bạn sẽ sử dụng hệ thống Tax24 (T-VAN) với cơ quan thuế quản lý.
  2. 2 Chọn Hoàn thành để hoàn thiện thông tin Đăng ký sẽ kê khai và nộp hồ sơ khai thuế qua hệ thốngTax24.
  3. 3 Thực hiện Ký điện tửXác nhận để hoàn thành quy trình đăng ký kê khai và nộp hồ sơ khai thuế qua hệ thống Tax24 với cơ quan thuế. Sau khi đã đăng ký, bạn sẽ nhận được thông báo phản hồi của cơ quan thuế gửi cho bạn qua email hoặc bạn có thể tra cứu thông báo trực tuyến tại chức năng Tra cứu thông báo của Tax24.
 
Mã số thuế