Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.5.5, HTKK 4.1.9

 

THÔNG BÁO

 V/v: Nâng cấp ứng dụng CNTT đáp ứng các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế 09 tỉnh/thành phố

 

          Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp các ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer), Hỗ trợ kê khai (HTKK) đáp ứng Quyết định số 779/QĐ-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hà Nam; Quyết định số 780/QĐ-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 781/QĐ-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 782/QĐ-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk; Quyết định số 783/QĐ-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 784/QĐ-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng; Quyết định số 785/QĐ-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hưng Yên; Quyết định số 796/QĐ-BTC ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên; Quyết định số 797/QĐ-BTC ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận. Nội dung cụ thể như sau:

1.  Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.7.3, eTax 1.5.8, NTĐT 3.3.2, HTKK 4.1.9

Cập nhật tên các Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế các tỉnh/thành phố: Hà Nam, Lạng Sơn, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Thừa Thiên - Huế, Sóc Trăng, Hưng Yên, Thái Nguyên, Ninh Thuận trong các ứng dụng như sau:

STT

Tên Chi cục Thuế trước khi sáp nhập

Tên Chi cục Thuế khu vực hiển thị trên Cổng thông tin điện tử

I

Cục Thuế tỉnh Hà Nam

1

Chi cục Thuế huyện Duy Tiên

Huyện Duy Tiên - Chi cục Thuế khu vực Duy Tiên - Lý Nhân

2

Chi cục Thuế huyện Lý Nhân

Huyện Lý Nhân - Chi cục Thuế khu vực Duy Tiên - Lý Nhân

3

Chi cục Thuế huyện Thanh Liêm

Huyện  Thanh Liêm - Chi cục Thuế khu vực Thanh Liêm - Bình Lục

4

Chi cục Thuế huyện Bình Lục

Huyện Bình Lục - Chi cục Thuế khu vực Thanh Liêm - Bình Lục

II

Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn

1

Chi cục Thuế huyện Chi Lăng

Huyện Chi Lăng - Chi cục Thuế khu vực I

2

Chi cục Thuế huyện Hữu Lũng

Huyện Hữu Lũng - Chi cục Thuế khu vực I

3

Chi cục Thuế huyện Đình Lập

Huyện Đình Lập - Chi cục Thuế khu vực II

4

Chi cục Thuế huyện Lộc Bình

Huyện Lộc Bình - Chi cục Thuế khu vực II

5

Chi cục Thuế huyện Văn Lãng

Huyện Văn Lãng -  Chi cục Thuế khu vực III

6

Chi cục Thuế huyện Tràng Định

Huyện Tràng Định - Chi cục Thuế khu vực III

7

Chi cục Thuế huyện Văn Quan

Huyện Văn Quan - Chi cục Thuế khu vực IV

8

Chi cục Thuế huyện Bình Gia

Huyện Bình Gia - Chi cục Thuế khu vực IV

9

Chi cục Thuế huyện Bắc Sơn

Huyện Bắc Sơn - Chi cục Thuế khu vực IV

III

Cục Thuế thành phố Đà Nẵng

1

Chi cục Thuế quận Sơn Trà

Quận Sơn Trà - Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn

2

Chi cục Thuế quận Ngũ Hành Sơn

Quận Ngũ Hành Sơn - Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn

3

Chi cục Thuế quận Thanh Khê

Quận Thanh Khê - Chi cục Thuế khu vực Thanh Khê - Liên Chiểu

4

Chi cục Thuế quận Liên Chiểu

Quận Liên Chiểu - Chi cục Thuế khu vực Thanh Khê - Liên Chiểu

IV

Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk:

1

Chi cục Thuế huyện Ea H’Leo

Huyện Ea H’Leo - Chi cục Thuế khu vực Ea H’Leo - Krông Búk

2

Chi cục Thuế huyện Krông Búk

Huyện Krông Búk - Chi cục Thuế khu vực Ea H’Leo - Krông Búk

3

Chi cục Thuế thị xã Buôn Hồ

Thị xã Buôn Hồ  - Chi cục Thuế khu vực Buôn Hồ - Krông Năng

4

Chi cục Thuế huyện Krông Năng

Huyện Krông Năng - Chi cục Thuế khu vực Buôn Hồ - Krông Năng

5

Chi cục Thuế huyện Krông Ana

Huyện Krông Ana - Chi cục Thuế khu vực Krông Ana - Cư Kuin

6

Chi cục Thuế huyện Cư Kuin

Huyện Cư Kuin - Chi cục Thuế khu vực Krông Ana - Cư Kuin

7

Chi cục Thuế huyện Lắk

Huyện Lắk - Chi cục Thuế khu vực Lắk - Krông Bông

8

Chi cục Thuế huyện Krông Bông

Huyện Krông Bông - Chi cục Thuế khu vực Lắk - Krông Bông

9

Chi cục Thuế huyện Ea Kar

Huyện Ea Kar - Chi cục Thuế khu vực Ea Kar - M’Drắc

10

Chi cục Thuế huyện M’Drắc

Huyện M’Drắc - Chi cục Thuế khu vực Ea Kar - M’Drắc

V

Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên - Huế

1

Chi cục Thuế huyện Phong Điền

Huyện Phong Điền  -  Chi cục Thuế khu vực Hương Điền

2

Chi cục Thuế huyện Quảng Điền

Huyện Quảng Điền - Chi cục Thuế khu vực Hương Điền

3

Chi cục Thuế thị xã Hương Trà

Thị xã Hương Trà - Chi cục Thuế khu vực Hương Điền

4

Chi cục Thuế huyện Phú Vang

Huyện Phú Vang - Chi cục Thuế khu vực Hương Phú

5

Chi cục Thuế thị xã Hương Thủy

Thị xã Hương Thủy - Chi cục Thuế khu vực Hương Phú

VI

Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng

1

Chi cục Thuế huyện Mỹ Tú

Huyện Mỹ Tú - Chi cục Thuế khu vực Châu Thành

2

Chi cục Thuế huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành - Chi cục Thuế khu vực Châu Thành

3

Chi cục Thuế huyện Thạnh Trị

Huyện Thạnh Trị - Chi cục Thuế khu vực Thạnh Trị

4

Chi cục Thuế thị xã Ngã Năm

Thị xã Ngã Năm - Chi cục Thuế khu vực Thạnh Trị

5

Chi cục Thuế thành phố Sóc Trăng

Thành phố Sóc Trăng - Chi cục Thuế khu vực thành phố Sóc Trăng

6

Chi cục Thuế huyện Mỹ Xuyên

Huyện Mỹ Xuyên - Chi cục Thuế khu vực thành phố Sóc Trăng

VII

Cục Thuế tỉnh Hưng Yên

1

Chi cục Thuế huyện Tiên Lữ

Huyện Tiên Lữ - Chi cục Thuế khu vực Tiên Lữ - Phù Cừ

2

Chi cục Thuế huyện Phù Cừ

Huyện Phù Cừ - Chi cục Thuế khu vực Tiên Lữ - Phù Cừ

3

Chi cục Thuế thành phố Hưng Yên

Thành phố Hưng Yên - Chi cục Thuế khu vực thành phố Hưng Yên - Kim Động

4

Chi cục Thuế huyện Kim Động

Huyện Kim Động - Chi cục Thuế khu vực thành phố Hưng Yên - Kim Động

VIII

Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên

1

Chi cục Thuế huyện Đồng Hỷ

Huyện Đồng Hỷ - Chi cục Thuế khu vực Đồng Hỷ - Võ Nhai

2

Chi cục Thuế huyện Võ Nhai

Huyện Võ Nhai- Chi cục Thuế khu vực Đồng Hỷ - Võ Nhai

3

Chi cục Thuế thành phố Sông Công

Thành phố Sông Công - Chi cục Thuế khu vực Sông Công - Đại Từ

4

Chi cục Thuế huyện Đại Từ

Huyện Đại Từ - Chi cục Thuế khu vực Sông Công - Đại Từ

5

Chi cục Thuế thị xã Phổ Yên

Thị xã Phổ Yên- Chi cục Thuế khu vực Phổ Yên - Phú Bình

6

Chi cục Thuế huyện Phú Bình

Huyện Phú Bình - Chi cục Thuế khu vực Phổ Yên - Phú Bình

7

Chi cục Thuế huyện Phú Lương

Huyện Phú Lương- Chi cục Thuế khu vực Phú Lương - Định Hóa

8

Chi cục Thuế huyện Định Hóa

Huyện Định Hóa- Chi cục Thuế khu vực Phú Lương - Định Hóa

IX

Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận

1

Chi cục Thuế huyện Ninh Sơn

Huyện Ninh Sơn - Chi cục Thuế khu vực Ninh Sơn - Bác Ái

2

Chi cục Thuế huyện Bác Ái

Huyện Bác Ái - Chi cục Thuế khu vực Ninh Sơn - Bác Ái

3

Chi cục Thuế huyện Ninh Hải

Huyện Ninh Hải - Chi cục Thuế khu vực Ninh Hải - Thuận Bắc

4

Chi cục Thuế huyện Thuận Bắc

Huyện Thuận Bắc - Chi cục Thuế khu vực Ninh Hải - Thuận Bắc

2.  Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.5.5:

-   Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.5 đáp ứng các nội dung cập nhật tại mục 1 nêu trên.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể kê khai và tải bộ cài iTaxViewer tại: http://kekhaithue.gdt.gov.vn, https://nopthue.gdt.gov.vn, http://thuedientu.gdt.gov.vn và bộ cài HTKK tại http://www.gdt.gov.vn hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan Thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Bắt đầu từ ngày 01/7/2019, tổ chức, cá nhân trên địa bàn các quận/ huyện/ thị xã thuộc các Chi cục Thuế khu vực nêu trên khi khai, nộp thuế sẽ sử dụng ứng dụng iTaxViewer 1.5.5, HTKK 4.1.9 thay cho các phiên bản trước đây và chọn cơ quan thuế quản lý có tên đầu tương ứng với địa bàn của tổ chức, cá nhân người nộp thuế.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài ứng dụng HTKK phiên bản  4.1.9 và itaxviewer 1.5.5 tại địa chỉ sau: 
 - http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekha
 - http://tvan.tax24.com.vn/PMemLQuan.do
Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân liên hệ trực tiếp đến tổng đài 19006630 để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.
Tax24 trân trọng thông báo.