Thông báo V/v Tạm dừng Hệ thống Nộp thuế điện tử (NTĐT)

THÔNG BÁO

V/v: Tạm dừng hệ thống Nộp thuế điện tử (NTĐT), hệ thống thuế điện tử (Etax – phân hệ NTĐT)

  

Tổng cục Thuế thông báo về việc tạm dừng hệ thống Nộp thuế điện tử (NTĐT), hệ thống Thuế điện tử (Etax – phân hệ NTĐT), để thực hiện triển khai nâng cấp cổng thông tin phục vụ trao đổi với các đơn vị, tổ chức bên ngoài từ 18h00 ngày 04/07/2019 (thứ 5) đến 8h00 sáng ngày 05/07/2019 (thứ 6).

Ngoài thời gian nêu trên các hệ thống vẫn hoạt động bình thường.

Do vậy hệ thống Tax24 cũng sẽ tạm dừng hoạt động trong thời gian trên để phối hợp nâng cấp cùng tổng cục thuế.

Tax24 xin thông báo để khách hàng được biết và thu xếp thời gian sử dụng dịch vụ hiệu quả.

Trân trọng cảm ơn./.