Tin tức chung

06/05/2019 17:57

Hóa đơn điện tử - Những điều cần biết (P.3)

Quy định về hóa đơn điện tử mới nhất hiện nay: Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (Ban hành ngày ...

06/05/2019 17:52

Hóa đơn điện tử - Những điều cần biết (P.2)

Quy định về hóa đơn điện tử mới nhất hiện nay: Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (Ban hành ngày ...

06/05/2019 17:41

Hóa đơn điện tử - Những điều cần biết (P.1)

Quy định về hóa đơn điện tử mới nhất hiện nay: Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (Ban hành ngày ...

28/05/2019 15:26

Thông báo v.v Nâng cấp ứng dụng HTKK 4.1.8 theo kiến trúc và công nghệ mới

Thông báo v.v Nâng cấp ứng dụng HTKK 4.1.8 theo kiến trúc và công nghệ mới...

05/10/2018 14:02

Thông tư số 37/2017/TT - BTC

Thông tư số 37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung thông tư số 39/2014/TT - BTC và thông tư số 26/2015/TT - BTC...

15/10/2018 14:01

Thông tư 176/2016/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, sửa đổi, bổ sung một số điều của TT10/2014/TT-BTC...