Thông báo V/v Tạm dừng Hệ thống Kê khai và Nộp thuế Tax24

THÔNG BÁO

V/v: Tạm dừng hệ thống Kê khai và Nộp thuế điện tử Tax24

Tax24 xin thông báo về việc tạm dừng hệ thống Kê khai và nộp thuế để phối hợp thực hiện triển khai nâng cấp cổng thông tin phục vụ trao đổi với các đơn vị, tổ chức bên ngoài của Tổng cục thuế từ 18h00 ngày 08/08/2019 (thứ 5) đến 20h00 sáng ngày 08/08/2019 (thứ 6).

Ngoài thời gian nêu trên hệ thống Tax24 vẫn hoạt động bình thường.

Tax24 xin thông báo để khách hàng được biết và thu xếp thời gian sử dụng dịch vụ hiệu quả.

Trân trọng cảm ơn./.