2. Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng Mobile

2. Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng Mobile

1. HỆ ĐIỀU HÀNH IOS:
          B1: Chọn biểu tượng App Store trên màn hinh thiết bị hoặc mở Itunes trên máy tính,  chọn “iTunes  Store”  ở góc phải màn hình.
          B2: Tìm kiếm theo từ khóa “Tax24
          B3: chọn Free/Install App
          B4: nhập tài khoản Apple ID cá nhân và mật khẩu tương ứng để tải về cài đặt.

2. HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID:
          B1: Chọn biểu tượng Play Store trên màn hình  thiết bị hoặc truy cập Google Play tại địa chỉ .....
          B2: Tìm kiếm theo từ khóa “Tax24
          B3: Chọn Install/Cài đặt 
          B4: Nhập tài khoản Google cái nhân và mật khẩu tương ứng để tải về và cài đặt.

Lưu ý:
         - Khách hàng có thể tải về và cài đặt từ link trong tin nhắn gửi về sau khi đăng ký dịch vụ với ngân hàng.
                      B1: Truy cập link tải ứng dụng từ tin nhắn. Nhấn install hoặc Cài đặt để tải ứng dụng về thiết bị
                      B2: Mở file tải về và cài đặt ứng dụng.
         - Sau khi cài đặt thành công logo của ứng dụng được thêm vào màn hình home ( trang chủ ) của thiết bị.
         - Khách hàng cần có Apple ID/Google account để tải ứng dụng. Nếu chưa vui lòng đăng ký tài khoản với Apple /Google.
         - Trong quá trình cài đặt & sử dụng cần đảm bảo thiết bị được kết nối với Internet qua 3G, 4G hoặc wifi
         - Ứng dụng được cung cấp hoàn toàn miễn phí, chi phí tải ứng dụng phụ thuộc vào gói cước khách hàng sử dụng (quy định bởi công ty cung cấp Internet/mạng di động)