3. Hướng dẫn đăng nhập và đăng xuất ứng dụng Mobile

3. Hướng dẫn đăng nhập và đăng xuất ứng dụng Mobile


Hình 1:                                                        Hình 2:                                                             Hình 3:
 
                        

Bước 1: NSD nhập thông tin Tên đăng nhập và Mật khẩu đã được cấp. Sau đó, nhấn “Đăng nhập”. ( Hình 1)
Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình Trang chủ, cho phép NSD sử dụng các chức năng đã được phân quyền. ( Hình 2)
Bước 3: Để đăng xuất, NSD kích chọn vào biểu tượng  tại góc phải màn hình. ( Hình 3)