5. Hướng dẫn xác minh hóa đơn

5. Hướng dẫn xác minh hóa đơn

Bước 1: NSD truy cập chức năng Xác minh hóa đơn  bằng 2 cách:

Cách 1: NSD nhấn chọn chức năng Xác minh hóa đơn ngay tại màn hình đăng nhập.
Cách 2: Sau khi đăng nhập hệ thống thành công, NSD chọn chức năng Xác minh hóa đơn trên menu Tra cứu.

                                           

Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình xác minh hóa đơn. 
Bước 3: NSD nhập mã xác minh -> nhấn Xác minh/đọc mã QR. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của hóa đơn cần xác minh và các thông tin có liên quan.
                                          
             

- NSD có thể thực hiện xác minh hóa đơn bằng cách nhấn chọn vào biểu tượng   tại góc phải màn hình và quét mã QR code.
- Mã QR code dùng để xác minh hóa đơn hiển thị trên hóa đơn điện tử sau khi xuất bán thành công hoặc gửi  qua email người mua.
- Để xem chi tiết hóa đơn xác minh hoặc các hóa đơn/ thông báo liên quan, NSD nhấn chọn vào Số hóa đơn hoặc nhấn chọn vào dòng hóa đơn/ thông báo liên quan.