6. Hướng dẫn lập hóa đơn mới

6. Hướng dẫn lập hóa đơn mới

Bước 1: NSD nhấn chọn menu Quản lý hóa đơn. Nhấn chọn "Lập hóa đơn mới", hệ thống sẽ hiển thị màn hình nhập thông tin hóa đơn mới.
Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình lập hóa đơn mới, cho phép NSD nhập các thông tin để xuất hóa đơn.

                                                 

            Bước 2.1: NSD nhập thông tin người mua
            Bước 2.2: NSD nhập thông tin chi tiết hóa đơn cần xuất.
            Bước 2.3: Hệ thống hiển thị thông tin tổng cộng hàng hóa đã nhập


               
        
- NSD nhập thông tin MST hợp lệ, hệ thống sẽ hỗ trợ hiển thị thông tin doanh nghiệp và cho phép chỉnh sửa.
- Tại mục Thông tin giao dịch, NSD có thể lựa chọn các hình thức thanh toán: Tiền mặt, Chuyển khoản hoặc Tiền mặt/ chuyển khoản. NSD bắt buộc lựa chọn hình thức thanh toán Chuyển khoản hoặc Tiền mặt/ chuyển khoản đối với các giao dịch hóa đơn có số tiền lớn hơn 20 triệu VND.  
                                                          
- NSD có thể nhập nhiều dòng hóa đơn bằng cách nhấn chọn vào biểu tượng dấu Thêm dòng  tại phần chi tiết hóa đơn, hoặc xóa dòng hóa đơn đã nhập bằng cách nhấn chọn vào biểu tượng dấu  Xóa dòng
- Sau khi nhập thông tin hóa đơn thành công, NSD nhấp chọn vào button Lưu để lưu hóa đơn vừa nhập ở trạng thái “Khởi tạo”, button Gửi khách hàng để gửi khách hàng xác nhận và bản ghi vừa nhập ở trạng thái “Khởi tạo” hoặc nhấp chọn "Tiếp tục" để chuyển sang màn hình bước 3.

                                                 
Lưu ý: 
             -Tại màn hình lập mới hóa đơn, hệ thống hiển thị thông tin Mẫu số, Ký hiệu hóa đơn theo thông tin Thông báo phát hành hóa đơn gửi đến CQT của doanh nghiệp, cho phép NSD lựa chọn bộ mẫu ký hiệu khác nếu có.
             - Khi NSD Lưu hóa đơn, hệ thống tự động sinh số hóa đơn trạng thái Khới tạo. NSD có thể thực hiện chỉnh sửa lại hóa đơn đã lưu bằng cách truy cập vào chức năng Tra cứu bán hàng và chỉnh sửa thông tin.

Bước 3: Hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin, không cho phép NSD chỉnh sửa. NSD nhấn Quay lại hệ thống quay về màn hình nhập thông tin bước 2. NSD nhấn Gửi hệ thống hiển thị màn hình hoàn thành lập hóa đơn.
             - NSD nhấn Đồng ý hệ thống quay về màn hình Bước 2
      
                                                     

Về thiết lập quy trình duyệt khi lập hóa đơn:
     
           - Đối với tài khoản không thiết lập quy trình duyêt: Khi nhấn “Hoàn thành” hệ thống hiển thị câu thông báo “Vui lòng ký điện tử để gửi hóa đơn” vả bản ghi ở trạng thái “Khởi tạo”. NSD đăng nhập tài khoản trên trình duyệt để thực hiện ký điện tử hoàn thành việc lập hóa đơn.
          - Đối với tài khoản có thiết lập quy trình duyệt: Khi nhấn “Hoàn thành” hệ thống hiển thị công thông báo “Gửi thành công” và bản ghi ở trạng thái “Chờ phê duyệt”.