5. Hướng dẫn Tra cứu chứng từ

5. Hướng dẫn Tra cứu chứng từ

NSD (người sử dụng) lựa chọn Chứng từ khấu trừ thuế TNCN/ Tra cứu chứng từ, hệ thống hiển thị màn hình Bước 1.

Bước 1: Hệ thống hiển thị màn hình nhập điều kiện tra cứu.

- NSD nhập điều kiện tìm kiếm để thực hiện tra cứu --> nhấn “Tra cứu” hiển thị màn hình Bước 2.

Bước 2: Hệ thống hiển thị kết quả tra cứu chứng từ thu nhập cá nhân theo điều kiện đã nhập.

- NSD nhấn “In chứng từ” hệ thống cho phép chuyển qua màn hình In chứng từ.
- NSD nhấn “Tải xml” hệ thống cho phép tải file xml chứng từ đã chọn.
- NSD nhấn “Gửi lại email” hệ thống cho phép gửi lại email chứng từ đã chọn.