1. Hướng dẫn Đăng ký dịch vụ hóa đơn điện tử

1. Hướng dẫn Đăng ký dịch vụ hóa đơn điện tử

          Cách 1: NSD truy cập trang web: “http://tax24.com.vn” chọn Đăng ký dịch vụ hóa đơn điện tử, hệ thống chuyển sang màn hình Bước 1.
           Cách 2: NSD truy cập vào trang web " http:/tax24.com.vn", tại màn hình trang chủ, nhấn chọn Menu Sản phẩm dịch vụ. NSD nhấn chọn gói sản phẩm dịch vụ và nhấn Đăng ký, hệ thống hiển thị màn hình thông tin đăng ký tại Bước 1.

Bước 1: Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin đăng ký dịch vụ hóa đơn điện tử. NSD nhập thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử với các gói dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ thiết lập:
 
  
         - Nhấn “Tiếp tục” hệ thống chuyển sang màn hình Bước 2 cho phép NSD xác nhận lại thông tin đăng ký trước khi chuyển tới nhà cung cấp dịch vụ.
         - NSD nhấn “Thiết lập lại” hệ thống xóa trắng dữ liệu đã nhập, cho phép NSD nhập lại thông tin đăng ký tại màn hình Bước 1.
Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin đăng ký NSD đã nhập và không cho phép chỉnh sửa.

          - Hệ thống sẽ thực hiện gửi thông tin xác thực đăng ký về địa chỉ email liên hệ của Doanh nghiệp. NSD kiểm tra kỹ thông tin liên hệ đã nhập.
           - Trường hợp NSD nhập sai thông tin, nhấn “Quay lại” để thực hiện chỉnh sửa lại thông tin đăng ký. 
           - NSD nhấn “Tiếp tục” để thực hiện tiếp quy trình đăng ký dịch vụ hóa đơn điện tử.
Bước 3: Hệ thống hiển thị thông báo đăng ký sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử thành công.


          - NSD nhấn “Kết thúc” hệ thống trở về màn hình Bước 2.
         - Sau khi đăng ký dịch vụ thành công, NSD vào tài khoản Email đã nhập khi đăng ký để xác nhận lại thông tin và hoàn tất quá trình đăng ký. 

          
           - NSD nhấn vào link “Xác thực tài khoản” hệ thống hiển thị màn hình thông báo xác thực thành công.

          - NSD nhấn “Kết thúc” hệ thống quay về màn hình đăng nhập hệ thống.
Chú ý: 
- Hình thức hóa đơn của hệ thống Tax24 bao gồm 2 loại: Hóa đơn điện tử và Hóa đơn có mã xác thực của CQT. Khi lựa chọn đăng ký gói hóa đơn với hình thức Hóa đơn điện tử, NSD có thể sử dụng đồng thời 2 loại: Hóa đơn điện tử và Hóa đơn tự in trong cùng 1 gói sản phẩm.
- NSD có thể thanh toán gói dịch vụ qua các hình thức: Thanh toán chuyển khoản/ tiền mặt, thanh toán qua hệ thống Napas (thẻ ATM nội địa hoặc VISA/MASTER/JCB) hoặc thanh toán qua VNPAY.
- Trường hợp NSD đăng ký sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử lần đầu, sau khi đăng ký thành công và thực hiện thanh toán gói dịch vụ đầy đủ, nhà cung cấp sẽ thực hiện phê duyệt thông tin đăng ký, đồng thời gửi thông tin tài khoản đăng nhập qua địa chỉ email liên hệ của doanh nghiệp.
- Trường hợp NSD thực hiện gia hạn hoặc đăng ký thêm gói dịch vụ, hệ thống sẽ không gửi thông tin đăng nhập về địa chỉ email liên hệ của doanh nghiệp. NSD đăng nhập sử dụng hệ thống bằng tài khoản đã được cấp từ lần đăng ký đầu tiên.