2. Hướng dẫn đăng nhập hệ thống

2. Hướng dẫn đăng nhập hệ thống

NSD truy cập vào hệ thống qua đường link:" http://tax24.com.vn"   
Bước 1:  NSD nhập thông tin Tên truy cập, Mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống.
             

NSD nhấn “Đăng nhập” hệ thống cho phép vào màn hình trang chủ. NSD có thể sử dụng chức năng của hệ thống.

Chú ýĐối với tài khoản lần đầu đăng nhập ứng dụng đầu tiên, hệ thống sẽ yêu cầu NSD đổi mật khẩu.