Tax24 - Dịch vụ thuế điện tử

26/12/2019 18:30

Tổng cục Thuế nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai HTKK

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới nhằm đáp ứng việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp hu...

17/03/2020 11:49

Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.3.4

V/v Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.3.4 đáp ứng việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyên, cấp xã...

28/05/2019 15:26

Thông báo v.v Nâng cấp ứng dụng HTKK 4.1.8 theo kiến trúc và công nghệ mới

Thông báo v.v Nâng cấp ứng dụng HTKK 4.1.8 theo kiến trúc và công nghệ mới...