HÓA ĐƠN TỰ IN

Sản phẩm Hóa đơn tự in của Hệ thống dịch vụ thuế điện tử Tax24 được thiết lập sẵn quy trình đăng ký và sử dụng hóa đơn theo quy định của Tổng cục Thuế. Cụ thể, phần mềm có các tiện ích cho người sử dụng như sau:
            - Phần mềm hỗ trợ lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn.
            - Hỗ trợ lập Quyết định sử dụng hóa đơn,
          - Tự động lập Báo cáo bán hàng, mua hàng, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn...
            - Hỗ trợ nhiều hình thức hóa đơn, mẫu hóa đơn giúp doanh nghiệp có thể chủ động lựa chọn một hoặc đồng thời nhiều hình thức tạo mẫu, in ấn, phát hành hóa đơn.
 
Từ các tiện ích mà hệ thống hóa đơn mang lại, việc sử dụng sản phẩm hóa đơn tự in giúp doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng thủ tục hành chính; kiểm soát được việc lập, in hóa đơn, tiết kiệm chi phí, phục vụ sản xuất và kinh doanh kịp thời.

Tax24-i5

0 VND

5 hóa đơn

Tax24_i200

600.000 VND

200 hóa đơn

Tax24_i500

1.000.000 VND

500 hóa đơn

Tax24_i1000

1.500.000 VND

1,000 hóa đơn

Tax24_i2000

2.000.000 VND

2,000 hóa đơn

Tax24_i5000

3.000.000 VND

5,000 hóa đơn

Tax24_i10000

4.000.000 VND

10,000 hóa đơn

Tax24_i20K

7.400.000 VND

20,000 hóa đơn

Tax24_i50K

17.500.000 VND

50,000 hóa đơn

Tax24_i100K

30.000.000 VND

100,000 hóa đơn

Tax24_iMax

Giá liên hệ

100,000 hóa đơn