HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TỪ MÁY TÍNH TIỀN

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TỪ MÁY TÍNH TIỀN

Giới thiệu dịch vụ hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền (sau đây gọi tắt là hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền) là một trong những hình thức hóa đơn điện tử được quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Ngoài những ưu điểm chung của hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử Tax24 E-invoice khởi tạo từ máy tính tiền còn có những lợi ích sau: Giúp cho người bán hàng chủ động 24/7 trong việc lập hóa đơn khi có phát sinh bán hàng hóa, dịch vụ, xử lý triệt để vướng mắc trong thời gian qua về độ trễ giữa thời điểm thanh toán và thời điểm lập hóa đơn; người mua nhận hóa đơn điện tử ngay sau khi thanh toán, tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng có được hóa đơn ngay sau khi kết thúc giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ; Người bán không bắt buộc có chữ ký số; Khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế; Chủ động xử lý sai sót phát sinh ngay trên thiết bị của người nộp thuế nếu đã được cài đặt phần mềm hóa đơn điện tử Tax24 E-invoice từ máy tính tiền theo chuẩn của cơ quan thuế. Dữ liệu hóa đơn điện tử được gửi cho cơ quan thuế thông qua cổng dịch vụ Tax24 E-invoice, đáp ứng tất cả các quy định hiện hành về quản lý hóa đơn điện tử. Tax24 E-invoice là phần mềm hóa đơn điện tử đã được Tổng cục Thuế cấp phép để cung cấp giải pháp và dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử, kết nối trực tiếp với Tổng cục Thuế.

Tax24 là nhà cung cấp dịch vụ Thuế điện tử có uy tín hơn hơn 15 năm tại Việt Nam và là đối tác đang cung cấp, triển khai Hệ thống phần mềm Thuế điện tử (eTax) cho Tổng Cục Thuế để phục vụ Doanh nghiệp, Cá nhân thực hiện các nghĩa vụ thuế như: Kê khai thuế, Nộp thuế, Hoàn thuế… Nền tảng Thuế điện tử www.tax24.com.vn cũng đã được Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính cấp phép hoạt động dịch vụ T-VAN từ năm 2011 với các dịch vụ thuế tích hợp (Kê khai thuế, Nộp thuế điện tử, Hoá đơn điện tử, Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử...) nên sẽ mang lại sự yên tâm cho Doanh nghiệp khi lựa chọn sử dụng lâu dài. Giải pháp Hoá đơn điện tử Tax24 E-invoice cũng đã được triển khai áp dụng cho nhiều khách hàng lớn như: Bệnh viện phổi Trung ương, Ngân hàng VRBANK, Ngân hàng PUBLIC BANK, Ngân hàng ABBANK, Ngân hàng SIAM BANK… và hàng nghìn Doanh nghiệp khác tại Việt Nam.

►BẤM VÀO TÊN GÓI ĐỂ XEM THÔNG TIN CHI TIẾT CHO TỪNG GÓI TRONG BẢNG GIÁ BÊN DƯỚI


Tax24_iM200

600.000 VND

36 tháng sử dụng

200 hóa đơn

Tax24_iM500

800.000 VND

36 tháng sử dụng

500 hóa đơn

Tax24_iM1000

1.100.000 VND

36 tháng sử dụng

1,000 hóa đơn

Tax24_iM2000

1.650.000 VND

36 tháng sử dụng

2,000 hóa đơn

Tax24_iM5000

2.400.000 VND

36 tháng sử dụng

5,000 hóa đơn

Tax24_iM10000

3.000.000 VND

36 tháng sử dụng

10,000 hóa đơn

Tax24_iM20000

5.500.000 VND

36 tháng sử dụng

20,000 hóa đơn

Tax24_iM50000

10.000.000 VND

36 tháng sử dụng

50,000 hóa đơn

Tax24_iM100000

22.000.000 VND

36 tháng sử dụng

100,000 hóa đơn

Tax24_iMTTT

Giá liên hệ

36 tháng sử dụng

>100,000 hóa đơn