Công văn 4178/TCT-CS của TCT giới thiệu nội dung Thông tư 68 về hóa đơn điện tử

Công văn 4178/TCT-CS của TCT giới thiệu nội dung Thông tư 68 về hóa đơn điện tử

Nhằm tạo điều kiện cho công tác triển khai, tuyên truyền về hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế đã có Công văn 4178/TCT-CS ngày 15/10/2019, giới thiệu về một số nội dung của Thông tư 68/2019/TT-BTC.

Thông tư 68/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 14/11/2019. Để tạo điều kiện cho công tác triển khai hóa đơn điện tử đồng loạt và gấp rút trên cả nước, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4178/TCT-CS nhằm giới thiệu một số nội dung của Thông tư 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử.

Trong đó có 11 nội dung tiêu biểu doanh nghiệp cần nắm rõ:
– Nội dung trên hóa đơn điện tử;
– Các trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung;
– Định dạng hóa đơn điện tử;
– Việc áp dụng hóa đơn điện tử;
– Các trường hợp rủi ro cao về thuế sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;
– Sử dụng hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh;
– Sử dụng hóa đơn điện tử trong trường hợp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ;
– Trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế;
– Xử lý hóa đơn điện tử có mã và không có mã khi có sai sót;
– Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử không có mã đến cơ quan thuế;
– Xử lý sự cố khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

Tổng cục Thuế đề nghị các Cục thuế khẩn trương tuyên truyền, phổ biến và tổ chức tập huấn cho doanh nghiệp, tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh trên địa bàn quản lý để việc triển khai hóa đơn điện tử được diễn ra theo đúng lộ trình và đem lại hiệu quả cao nhất cho người sử dụng.

Chi tiết nội dung Công văn 4178/TCT-CS về hóa đơn điện tử, xem tại: Công văn 4178/TCT-CS

Nội dung chi tiết Thông tư 68/2019/TT-BTC, xem tại: Thông tư 68/2019/TT-BTC

Nội dung chi tiết Nghị định 119/2018/NĐ-CP, xem tại: Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Tham khảo thêm: Bảng giá phần mềm Hóa đơn điện tử Tax24