Thông báo số 620/TB-TCT v/v áp dụng quy định về thuế suất thuế GTGT sau ngày 31/12/2022

Thông báo số 620/TB-TCT v/v áp dụng quy định về thuế suất thuế GTGT sau ngày 31/12/2022

Ngày 22/12/2022, Tổng cục Thuế vừa phát đi thông báo về việc áp dụng quy định về thuế suất thuế GTGT trên hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022.

Theo đó, Tổng cục Thuế thông báo:

Triển khai quy định về giảm mức thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, ngày 28/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP hướng dẫn về việc giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Tổng cục Thuế đề nghị các Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử (Tổ chức nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử và Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử) nghiên cứu, nâng cấp giải pháp hóa đơn điện tử theo quy định về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các hàng hóa, dịch vụ theo hiệu lực quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP. Tổng cục Thuế đề nghị các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử thông báo các nội dung thay đổi đến khách hàng của Tổ chức để triển khai theo đúng quy định.

Như vậy, thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ được quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP kể từ sau ngày 31/12/2022 sẽ trở lại mức thuế suất như cũ theo các quy định hiện hành.

 

►Chi tiết văn bản tải về tại đây: Thông báo số 620/TB-TCT ngày 22/12/2022

►Tham khảo: Bảng giá phần mềm Hóa đơn điện tử Tax24 E-invoice

►Tham khảo: Bảng giá phần mềm Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử