Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.5.6, HTKK 4.2.0

Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.5.6, HTKK 4.2.0

THÔNG BÁO

 V/v: Nâng cấp ứng dụng CNTT đáp ứng các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất các Chi cục Thuế trực thuộc 16 Cục Thuế các tỉnh/thành phố An Giang, Bắc Kạn, Lâm Đồng, Nghệ An, Quảng Ngãi, Điện Biên, Hà Nội, Hậu Giang, Kon Tum, Khánh Hòa, Sơn La, Long An, Phú Yên, Quảng Bình, Tiền Giang, Phú Thọ

           Thông báo nâng cấp các ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.5.6, Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.1.20 đáp ứng triển khai các Quyết định số 917/QĐ-BTC, 918/QĐ-BTC, 919/QĐ-BTC, 920/QĐ-BTC, 921/QĐ-BTC, 922/QĐ-BTC, 923/QĐ-BTC, 924/QĐ-BTC, 926/QĐ-BTC, 927/QĐ-BTC, 928/QĐ-BTC, 929/QĐ-BTC, 930/QĐ-BTC, 931/QĐ-BTC, 932/QĐ-BTC ngày 31/5/2019 và Quyết định số 997/QĐ-BTC ngày 10/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc 16 Cục Thuế các tỉnh/thành phố An Giang, Bắc Kạn, Lâm Đồng, Nghệ An, Quảng Ngãi, Điện Biên, Hà Nội, Hậu Giang, Kon Tum, Khánh Hòa, Sơn La, Long An, Phú Yên, Quảng Bình, Tiền Giang, Phú Thọ. Nội dung cụ thể như sau:

1.  Nâng cấp ứng dụng HTKK 4.2.0

Cập nhật tên các Chi cục Thuế khu vực trực thuộc 16 Cục Thuế các tỉnh/thành phố trong các ứng dụng. Chi tiết xem tại đây

2. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.6:

-   Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.6 đáp ứng các nội dung cập nhật tại mục 1 nêu trên.

Từ 17h ngày 02/8/2019 đến 8h ngày 05/8/2019, người nộp thuế thuộc các Chi cục Thuế quản lý theo danh sách trên (tại mục 1) sẽ không đăng nhập được vào hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử, Nộp thuế điện tử và Khai thuế qua mạng (các hệ thống có cảnh báo không cho phép đăng nhập để phục vụ công tác hợp nhất các Chi cục Thuế).

Bắt đầu từ 8h ngày 05/8/2019, tổ chức, cá nhân trên địa bàn các quận/ huyện/ thị xã thuộc các Chi cục Thuế khu vực nêu trên khi khai, nộp thuế sẽ sử dụng ứng dụng iTaxViewer 1.5.6, HTKK 4.2.0 thay cho các phiên bản trước đây và chọn cơ quan thuế quản lý có tên đầu tương ứng với địa bàn của tổ chức, cá nhân người nộp thuế.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài ứng dụng HTKK phiên bản  4.2.0 và itaxviewer 1.5.6 tại địa chỉ sau:  

http://tax24.com.vn/thuedientu/cks/HTKK.rar

http://tax24.com.vn/thuedientu/cks/iTaxViewer.rar

Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân liên hệ trực tiếp đến tổng đài 19006630 để được hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.
Tax24 trân trọng thông báo.