Tổng cục thuế thông báo kế hoạch tạm dừng hệ thống Dịch vụ thuế điện tử

Tổng cục thuế thông báo kế hoạch tạm dừng hệ thống Dịch vụ thuế điện tử

Kính gửi: Quý khách hàng.

Cuối ngày 9/01/2020, Tổng cục Thuế đã phát đi thông báo hỏa tốc, thông báo v/v thực hiện kiểm thử hoạt động các hệ thống ứng dụng tại Trung tâm dữ liệu dự phòng. Theo đó, Tổng cục Thuế thực hiện tạm dừng hệ thống Dịch vụ thuế điện tử (eTax), Khai thuế qua mạng (iHTKK), Nộp thuế điện tử (NTĐT).

Thời gian và kế hoạch cụ thể như sau:
- Thời gian từ 18h – 18h30 ngày 10/01/2020: dừng chức năng lập giấy nộp tiền trên hệ thống Nộp thuế điện tử.
- Thời gian từ 18h30 – 19h ngày 10/01/2020: Tổng cục Thuế dừng cổng trao đổi thông tin với các T-VAN.
- Thời gian từ 19h ngày 10/01/2020 đến 18h ngày 12/01/2020: dừng cổng thông tin điện tử (hệ thống Khai thuế, Nộp thuế, Dịch vụ thuế điện tử).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ với Cục CNTT – Tổng cục Thuế để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời. Cùng với đó, Quý khách hàng đang sử dụng dịch vụ của Tax24 có thể liên hệ tổng đài 19006630 hoặc hỗ trợ online nếu có phát sinh vướng mắc.

Trân trọng thông báo.
Tax24.