Tax24 - Dịch vụ thuế điện tử

Tin tức chung

10/01/2020 11:03

Tổng cục thuế thông báo kế hoạch tạm dừng hệ thống Dịch vụ thuế điện tử

Tổng cục Thuế thông báo thực hiện tạm dừng hệ thống Dịch vụ thuế điện tử (eTax), Khai thuế qua mạng (iHTKK), Nộp thuế điện tử (NTĐT)....

28/05/2019 15:26

Thông báo v.v Nâng cấp ứng dụng HTKK 4.1.8 theo kiến trúc và công nghệ mới

Thông báo v.v Nâng cấp ứng dụng HTKK 4.1.8 theo kiến trúc và công nghệ mới...

05/10/2018 14:02

Thông tư số 37/2017/TT - BTC

Thông tư số 37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung thông tư số 39/2014/TT - BTC và thông tư số 26/2015/TT - BTC...

15/10/2018 14:01

Thông tư 176/2016/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, sửa đổi, bổ sung một số điều của TT10/2014/TT-BTC...

05/10/2018 11:37

Thông tư 302/2016/TT - BTC

Thông tư hướng dẫn về người nộp lệ phí môn bài, các trường hợp miễn lệ phí môn bài, mức thu lệ phí môn bài và khai, nộp lệ phí môn bài....

15/10/2018 14:23

Thông tư 32/2011/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ...