Một số lưu ý về nội dung thường sai sót liên quan đến Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Một số lưu ý về nội dung thường sai sót liên quan đến Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

(Cục Thuế TP. HCM) Một số trường hợp người nộp thuế (NNT) phát sinh các sai sót khi gửi thông báo phát hành hóa đơn như sai tên, địa chỉ của đơn vị phát hành, không gửi mẫu hóa đơn và quyết định áp dụng hóa đơn điện tử, không điền thông tin doanh nghiệp cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử… dẫn đến chưa thể đăng tải thông tin phát hành hoá đơn, ảnh hưởng đến thời gian sử dụng hoá đơn của NNT. Vì vậy, cần lưu ý một số nội dung sau:

I. Thông tin trên thông báo phát hành:
- Thông tin tên, địa chỉ đơn vị phát hành ghi không đúng với thông tin đăng ký thuế.
- Mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hoá đơn bị trùng với các số hoá đơn đã thông báo phát hành.
- Mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn không phù hợp với thông tin trên mẫu hóa đơn đính kèm.
- Ngày bắt đầu sử dụng đúng quy định; ví dụ ngày gửi thông báo phát hành là ngày 10/9/2019 nhưng ghi ngày bắt đầu sử dụng là 11/9/2019 hoặc 05/9/2019 (đúng quy định phải là từ ngày 12/9/2019).
- Không có thông tin doanh nghiệp cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử.
- Thông tin doanh nghiệp cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử không khớp đúng với thông tin trên quyết định áp dụng hóa đơn điện tử đính kèm.

II. Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử:
- Không đính kèm Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử khi gửi Thông báo phát hành
- Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử không có chữ ký, đóng dấu của người nộp thuế.
- Nội dung trên Quyết định không đầy đủ các nội dung theo mẫu quyết định ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

III. Hóa đơn mẫu:
- Không đính kèm hóa đơn mẫu khi gửi Thông báo phát hành.
- Hoá đơn mẫu không đầy đủ các chỉ tiêu bắt buộc của hóa đơn.
- Thông tin tên, địa chỉ đơn vị trên hoá đơn mẫu không khớp đúng với thông tin đăng ký thuế.

Khách hàng đăng ký mới Phần mềm Hóa đơn điện tử Tax24 sẽ được hỗ trợ mọi thủ tục thông báo phát hành ban đầu. Dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp được cung cấp miễn phí đối với mọi doanh nghiệp sử dụng Phần mềm Hóa đơn điện tử Tax24 thông qua: call center đầu số 19006630, email, chat support, và mạng xã hội.

►Tham khảo Bảng giá phần mềm Hóa đơn điện tử Tax24 >> TẠI ĐÂY <<