TCT thông báo: kế hoạch tạm dừng các hệ thống ứng dụng Thuế điện tử (eTax)

TCT thông báo: kế hoạch tạm dừng các hệ thống ứng dụng Thuế điện tử (eTax)

Kính gửi: Quý khách hàng,

Tổng cục Thuế vừa phát đi thông báo v/v thực hiện tạm dừng hoạt động hệ thống dịch vụ Thuế điện tử (eTax) để phục vụ nâng cấp hệ thống.

Thời gian cụ thể như sau: từ 19h ngày 07/5/2021 (Thứ 6) đến 18h ngày 09/5/2021 (Chủ Nhật).

Trong khoảng thời gian này, hệ thống dịch vụ Kê khai và Nộp thuế Tax24 vẫn hoạt động bình thường, Quý khách hàng vẫn có thể thực hiện các giao dịch, sau thời gian nâng cấp, Cơ quan Thuế sẽ gửi trả thông báo kết quả cho các giao dịch này.

Tax24 xin thông báo để Quý khách hàng được biết.

Trân trọng.