TCT thông báo: kế hoạch tạm dừng hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử (eTax)

TCT thông báo: kế hoạch tạm dừng hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử (eTax)

Kính gửi: Quý khách hàng,

Tổng cục Thuế vừa phát đi thông báo v/v thực hiện kế hoạch kiểm thử hoạt động các hệ thống ứng dụng tại Trung tâm dữ liệu dự phòng. Theo đó, Tổng cục Thuế có kế hoạch sẽ tạm dừng hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử, trong đó bao gồm hệ thống kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử.

Thời gian tạm dừng: từ 18h ngày 27/11/2020 đến 18h ngày 29/11/2020.

Tax24 xin thông báo để Quý khách hàng được biết và điều chỉnh kế hoạch làm việc.
Trân trọng.