THÔNG BÁO V/v: Kế hoạch nâng cấp, bảo trì hệ thống Tax24

THÔNG BÁO V/v: Kế hoạch nâng cấp, bảo trì hệ thống Tax24

                                                                              THÔNG BÁO
                                        Kế hoạch tạm dừng và nâng cấp Hệ thống dịch vụ thuế điện tử Tax24


Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, Tax24 trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc thực hiện bảo trì và nâng cấp hệ thống dịch vụ, cụ thể như sau:

1. Các dịch vụ tạm ngừng cung cấp:
 -  Hệ thống hóa đơn điện tử.
 -  Hệ thống kê khai và nộp thuế.

 2. Thời gian tạm dừng: Từ 15 giờ 00 ngày 16/02/2020 đến 24 giờ 00 ngày 16/02/2020.
 Sau thời gian trên các hệ thống ứng dụng sẽ trở lại hoạt động bình thường.
 
Tax24 xin thông báo để khách hàng được biết và sắp xếp thời gian sử dụng dịch vụ hiệu quả.


Trân trọng cảm ơn./.