Thông báo Kế hoạch tạm dừng Hệ thống Nộp thuế điện tử, phân hệ NTDT trên Hệ thống thuế điện tử (eTax)

Thông báo Kế hoạch tạm dừng Hệ thống Nộp thuế điện tử, phân hệ NTDT trên Hệ thống thuế điện tử (eTax)

THÔNG BÁO
Kế hoạch tạm dừng Hệ thống Nộp thuế điện tử (NTĐT), Phân hệ Nộp thuế điện tử trên Hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax)


Để phục vụ cho việc nâng cấp các hệ thống đáp ứng Quyết định số 1617/QĐ-BTC ngày 22/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sáp nhập 15 Kho bạc Nhà nước (KBNN) cấp huyện vào KBNN cấp tỉnh, Tổng cục Thuế thông báo tạm dừng Hệ thống Nộp thuế điện tử (NTĐT), Phân hệ Nộp thuế điện tử trên Hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax), Hệ thống Cổng cung cấp thông tin (GIP), Phân hệ kết nối với Ngân hàng trên Hệ thống Cổng trao đổi kết nối bên ngoài (T2B) cụ thể như sau:
-    Thời gian tạm dừng: Từ 16 giờ 00 ngày 30/9/2019 đến 8 giờ 00 ngày 01/10/2019.
-    Sau thời gian trên các hệ thống ứng dụng sẽ trở lại hoạt động bình thường.
 
Do vậy hệ thống Tax24 cũng sẽ tạm dừng hoạt động trong thời gian trên để phối hợp nâng cấp cùng tổng cục thuế.


Tax24 xin thông báo để khách hàng được biết và thu xếp thời gian sử dụng dịch vụ hiệu quả.


Trân trọng cảm ơn./.