Thông báo tạm dừng hệ thống ứng dụng phục vụ nâng cấp tại Trung tâm dữ liệu chính của Tổng cục Thuế

Thông báo tạm dừng hệ thống ứng dụng phục vụ nâng cấp tại Trung tâm dữ liệu chính của Tổng cục Thuế

Kính gửi: Quý khách hàng,

Tổng cục Thuế vừa phát đi thông báo v/v thực hiện kế hoạch nâng cấp hệ thống mạng tại Trung tâm dữ liệu chính. Theo đó, Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hoạt động của các ứng dụng và các dịch vụ truyền nhận thông tin, dữ liệu với bên ngoài, trong đó bao gồm hệ thống kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử.

Thời gian tạm dừng: từ 18h ngày 22/5/2020 đến 17h ngày 24/5/2020.

Tax24 xin thông báo để Quý khách hàng được biết và điều chỉnh kế hoạch làm việc.
Trân trọng.