Thông báo V/v Kế hoạch tạm dừng ứng dụng để bảo trì hệ thống

Thông báo V/v Kế hoạch tạm dừng ứng dụng để bảo trì hệ thống

Thông báo V/v Kế hoạch tạm dừng ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK), Nộp thuế điện tử (NTĐT), Dịch vụ thuế điện tử (eTAX), Thuế điện tử dành cho cá nhân (iCanhan)  để bảo trì hệ thống


Tổng cục Thuế thông báo việc tạm dừng hệ thống: Khai thuế qua mạng (iHTKK), Nộp thuế điện tử (NTĐT), Dịch vụ thuế điện tử (eTAX), Thuế điện tử dành cho cá nhân (iCanhan) để phục vụ bảo trì, nâng cấp hệ thống máy chủ tại Trung tâm dữ liệu chính và Trung tâm dữ liệu dự phòng: từ 18h00 Thứ 6 ngày 27/9/2019 đến 07h00 sáng Thứ 2 ngày 30/9/2019.
 
Do vậy hệ thống Tax24 cũng sẽ tạm dừng hoạt động trong thời gian trên để phối hợp nâng cấp cùng tổng cục thuế.


Tax24 xin thông báo để khách hàng được biết và thu xếp thời gian sử dụng dịch vụ hiệu quả.


Trân trọng cảm ơn./.