Thông báo v.v Nâng cấp chức năng đính kèm phụ lục vào tờ khai chưa ký

Thông báo v.v Nâng cấp chức năng đính kèm phụ lục vào tờ khai chưa ký

THÔNG BÁO NÂNG CẤP CHỨC NĂNG ĐÍNH KÈM PHỤ LỤC TRỰC TIẾP VÀO TỜ KHAI CHƯA KÝ NỘP


Kính gửi: Quý Khách Hàng
Từ ngày 14/06/2019, Tax24 sẽ thực hiện nâng cấp chức năng đính kèm phụ lục trực tiếp cùng tờ khai chưa ký. Vì vậy chức năng sẽ bị tạm dừng từ 12h00 ngày 14/06/2016.
Trong thời gian trên, nếu quý khách cần  upload phụ lục đính kèm tờ khai. Quý khách vui lòng thực hiện nộp tờ khai trước, sau đó tra cứu lại vào tờ khai đã nộp để đính kèm phụ lục như sau:
Bước 1: Vào mục tra cứu chọn tra cứu tờ kha


Bước 2: Chọn tra cứu lại tờ khai đã nộp ( theo loại tờ khai, ngày nộp…)

Bước 3: Kích vào phần gửi phụ lục

Bước 4: Chọn upload phụ lục

Bước 5: Ký và nộp

Tax24 trân trọng thông báo!