Thông báo V/v: Tạm dừng Hệ thống Khai thuế điện tử, Nộp thuế điện tử

Thông báo V/v: Tạm dừng Hệ thống Khai thuế điện tử, Nộp thuế điện tử

THÔNG BÁO
V/v: Tạm dừng Hệ thống Khai thuế điện tử, Nộp thuế điện tử 

 

Tax24 xin thông báo tới quý khách hàng kế hoạch tạm dừng hệ thống Khai thuế, Nộp thuế điện tử của Tổng cục thuế.

Từ 18h00 ngày 26/4/2019 (Thứ 6) đến 08h00 ngày 30/4/2019 (Thứ 3, ngày nghỉ lễ), Tổng cục Thuế tạm dừng các hệ thống Khai thuế điện tử (iHTKK), Nộp thuế điện tử (NTĐT), Dịch vụ thuế điện tử (ETax) để phục vụ nâng cấp, bảo trì hệ thống.

Đối với các hồ sơ thuế chờ nhận trả thông báo bước 1 (thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ) và thông báo bước 2 (thông báo về việc chấp nhận/ không chấp nhận hồ sơ), sau khi đưa hệ thống hoạt động trở lại, Tổng cục Thuế sẽ trả đầy đủ thông báo cho toàn bộ các hồ sơ chưa nhận được thông báo bước 1, bước 2 trong thời gian tạm dừng.

Tax24 xin thông báo tới quý khách hàng được biết và chủ động trong việc nộp tờ khai cũng như nộp thuế cho kì tính thuế Q1/2019.
Trân trọng thông báo./.