Tổng kết thí điểm kết nối liên thông điện tử giữa CQT và CQ Đăng ký Đất đai

Tổng kết thí điểm kết nối liên thông điện tử giữa CQT và CQ Đăng ký Đất đai

Hội nghị tổng kết thí điểm kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký Đất đai
(Ngày 04/10/2018)
Hôm nay, ngày 4/10 tại trụ sở Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết giai đoạn thí điểm và triển khai mở rộng kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế.Tham dự Hội nghị có thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - bà Nguyễn Thị Phương Hoa,  thứ trưởng Bộ Tài chính – ông Trần Xuân Hà và đại diện lãnh đạo UBND của 8 tỉnh/thành phố tổ chức triển khai thí điểm và 7 tỉnh/thành phố chưa triển khai, đại diện lãnh đạo Tổng cục Thuế cùng đại diện các Cục Thuế, Sở Tài nguyên, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước…

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế, trong việc giải quyết hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính đã phối hợp tổ chức triển khai thí điểm tại 8 tỉnh/thành phố.


(Ảnh: Ông Trần Xuân Hà – thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu khai mạc Hội nghị)

Tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Nguyễn Đại Trí cho biết, việc chuyển thông tin giữa cơ quan thuế và đăng ký đất đai trước đây vẫn được thực hiện thủ công; thiếu sự kiểm tra, kết nối với các thông tin có liên quan của hồ sơ liên quan đến thửa đất và người nộp thuế nên việc giải quyết thủ tục còn mất nhiều thời gian, kinh phí, nhân lực và có thể gặp sai sót trong tính toán. Để khắc phục những vấn đề này năm 2015, Bộ Tài chính cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thí điểm việc kết nối trao đổi thông tin bằng phương thức điện tử giữa các văn phòng đăng ký đất đai và cơ quan thuế tại 8 tỉnh, thành phố là: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Bình Dương, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu và Trà Vinh.

Qua triển khai kết nối liên thông điện tử đã đem lại những kết quả rất khả quan. Theo đó đối với người dân, thời gian giải quyết hồ sơ giảm từ 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc. Về quản lý Nhà nước, cách làm trên đã thay đổi căn bản quy trình nghiệp vụ trao đổi thông tin khi xác định nghĩa vụ tài chính; nâng cao hiệu suất, hiệu quả công tác về giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người sử dụng đất. Đối với xã hội đã tạo được hình ảnh cơ quan nhà nước minh bạch, thân thiện, phục vụ và đổi mới. Một số tỉnh đã hoàn thành việc triển khai trên toàn địa bàn với tỷ lệ hồ sơ đăng ký đất đai được tiếp nhận và giải quyết bằng phương thức trao đổi thông tin điện tử liên thông rất cao. Ví dụ, tại Bình Dương, 9/9 địa bàn cấp huyện đã triển khai với tổng số hồ sơ trao đổi theo hình thức điện tử là 65,3% và 82,95% trong số đó được trả kết quả điện tử. Hoặc tại Đà Nẵng có 7/8 địa bàn cấp huyện với tổng số hồ sơ trao đổi theo hình thức điện tử là 85,61% và 98,40% trong số đó được trả kết quả điện tử.

Ngoài 8 tỉnh, TP đã triển khai thí điểm, Tổng cục Thuế và Tổng cục Quản lý đất đai cũng đã hỗ trợ Bến Tre triển khai mô hình liên thông điện tử và đã triển khai thành công trong tháng 6/2018, với 9/9 quận huyện, trong 2 tháng 7/2018, 8/2018 đã thực hiện luân chuyển điện tử 10.836 hồ sơ trên tổng số hồ sơ luân chuyển là 11.805 hồ sơ, với tỷ lệ hồ sơ đạt 91,97%. Hiện nay, đã có thêm một số tỉnh/TP đề nghị được Tổng cục Thuế và Tổng cục Đất đai hỗ trợ triển khai mô hình kết nối liên thông điện tử này như: Đồng Tháp, Long An, An Giang, Bình Thuận; Đồng Nai, Lâm Đồng, Huế, Cà Mau, Đắk Lắk, Tiền Giang, Phú Yên.

Mặc dù đã đạt được những kết quả bước đầu, tuy nhiên các đại biểu tham dự hội nghị cũng chỉ rõ, quá trình kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai cũng phát sinh những bất cập đó là: việc phân cấp quản lý xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai giữa hai cơ quan tại từng tỉnh có sự khác biệt. Phía cơ quan Tài nguyên môi trường có nhiều đầu mối luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai sang cơ quan thuế như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục quản lý đất đai, Phòng tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh trực thuộc. Điều này dẫn đến trong quá trình triển khai thí điểm cơ quan thuế vừa trao đổi bằng hình thức điện tử vừa trao đổi bằng hồ sơ giấy. Việc các cơ quan tài nguyên và môi trường sử dụng nhiều ứng dụng nghiệp vụ khác nhau cũng là một điểm khó cho việc trao đổi kết nối trao đổi thông tin. Riêng về thời gian giải quyết thủ tục, theo quy định, về phương án giá đất đối với trường hợp áp dụng phương pháp so sánh trực tiếp, thu nhập, chiết trừ, thặng dư, Sở Tài nguyên và Môi trường lập phương án giá đất gửi Hội đồng thẩm định giá đất của địa phương do Sở Tài chính làm thường trực Hội đồng để thẩm định, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể, nhưng không có quy định thời gian thực hiện công việc này, dẫn đến việc giải quyết hồ sơ đôi khi kéo dài, kết quả chậm làm ảnh hưởng đến công tác đôn đốc thu, xác lập hồ sơ miễn tiền thuê đất… nhất là đối với các trường hợp thuê đất trả tiền 01 lần.

Để giải quyết vấn đề này, Tổng cục Thuế đưa ra kiến nghị, UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường cần có quy định 1 đơn vị đầu mối thực hiện việc kết nối hệ thống ứng dụng với ngành thuế để thuận tiện cho việc luân chuyển hồ sơ. Trong thời gian tới, hai cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai ứng dụng của Tổng cục Thuế và Tổng cục Đất đai cần tiếp tục cập nhật ứng dụng nghiệp vụ của mỗi bên, thường xuyên đào tạo, hướng dẫn người sử dụng ứng dụng đồng thời xác định chuẩn trao đổi dữ liệu giữa Tổng cục thuế và Tổng cục đất đai. Để đảm bảo thời gian giải quyết hồ sơ đúng theo quy định, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quy định rõ trách nhiệm và thời gian thực hiện của các cơ quan nhà nước đối với các nội dung thẩm định, phê duyệt giá đất, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc đôn đốc kịp thời các khoản thu từ đất vào NSNN.

Có thể thấy rằng, công tác kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất đai là một bước đột phá cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi tốt nhất cho người dân và cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính về đất đai./.
( Nguồn: Tổng cục Thuế - gdt.gov.vn)