Tax24 - Dịch vụ thuế điện tử

Tin tức Tax24

11/10/2018 17:15

Thu ngân sách 9 tháng đầu năm tăng 13,7% so với cùng kỳ

Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 9 ước đạt 86,2 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu NSNN 9 tháng ước đạt 962,5 nghìn tỷ đồng...

04/12/2018 15:20

Thông báo V/v cập nhật ứng dụng HTKK 4.0.9 , ứng dụng iTaxViewer 1.5.1

V/v: Cập nhật ứng dụng CNTT đáp ứng hợp nhất một số Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế các tỉnh Hải Dương, Yên Bái, Lâm Đồng, Quảng Ngãi.....