Tax24 - Dịch vụ thuế điện tử

Tin tức Tax24

25/04/2019 18:56

Thông báo V/v: Tạm dừng Hệ thống Khai thuế điện tử, Nộp thuế điện tử

Thông báo V/v: Tạm dừng Hệ thống Khai thuế điện tử, Nộp thuế điện tử...

05/10/2018 10:44

Cục thuế Thành phố Hà Nội: Tuyên dương doanh nghiệp điển hình năm 2017

Ngày 29/9/2018, 413 doanh nghiệp, doanh nhân, NNT được tuyển dương thực hiện tốt chính sách thuế năm 2017 tại địa bàn Hà Nội...

05/10/2018 10:21

Tổng kết thí điểm kết nối liên thông điện tử giữa CQT và CQ Đăng ký Đất đai

Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tổng kết giai đoạn thí điểm và triển khai mở rộng kết nối liên thông điện tử...

11/10/2018 17:15

Thu ngân sách 9 tháng đầu năm tăng 13,7% so với cùng kỳ

Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 9 ước đạt 86,2 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu NSNN 9 tháng ước đạt 962,5 nghìn tỷ đồng...

04/12/2018 15:20

Thông báo V/v cập nhật ứng dụng HTKK 4.0.9 , ứng dụng iTaxViewer 1.5.1

V/v: Cập nhật ứng dụng CNTT đáp ứng hợp nhất một số Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế các tỉnh Hải Dương, Yên Bái, Lâm Đồng, Quảng Ngãi.....