Tax24 - Dịch vụ thuế điện tử

Tin tức Tax24

04/12/2018 15:20

Thông báo V/v cập nhật ứng dụng HTKK 4.0.9 , ứng dụng iTaxViewer 1.5.1

V/v: Cập nhật ứng dụng CNTT đáp ứng hợp nhất một số Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế các tỉnh Hải Dương, Yên Bái, Lâm Đồng, Quảng Ngãi.....