Công văn 1978/UBND-KT Hà Nội đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử năm 2020

Công văn 1978/UBND-KT Hà Nội đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử năm 2020

Ngày 27/5/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội – Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 1978/UBND-KT về việc đẩy mạnh triển khai Hóa đơn điện tử, biên lai điện tử năm 2020.

Thông báo số 130/TB-BCĐCQĐT ngày 17/02/2020 của Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử TP Hà Nội thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử Thành phố Hà Nội “trong năm 2020, phấn đấu 100% các đơn vị kinh doanh trên địa bàn, thuộc thẩm quyền quản lý của Thành phố thực hiện giao dịch, thanh toán bằng hóa đơn điện tử…”, Cục Thuế TP Hà Nội tiếp tục ban hành văn bản số 31502/CT-TTHT ngày 07/5/2020 về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử năm 2020, chỉ đạo các đơn vị trong ngành Thuế Thủ đô tập trung phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% doanh nghiệp trên địa bàn triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trong năm 2020. Tính đến ngày 20/5/2020, toàn Cục Thuế đã có 93.005 doanh nghiệp, tổ chức áp dụng hóa đơn điện tử, đạt tỷ lệ 70%.

Nhằm quán triệt, cụ thể hóa mục tiêu của Thông báo số 130/TB-BCĐCĐT của Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử TP Hà Nội, ngày 27/5/2020, UBND TP tiếp tục ban hành văn bản số 1978/UBND-KT về việc đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử, biên lai điện tử năm 2020, yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với cơ quan thuế các cấp tập trung thực hiện tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung và đôn đốc các doanh nghiệp đang hoạt động thuộc địa bàn, phạm vi đơn vị quản lý chủ động, tích cực áp dụng hóa đơn điện tử; đẩy mạnh việc áp dụng biên lai điện tử thu phí, lệ phí đối với tổ chức, cá nhân khi thực hiện các dịch vụ công giải quyết thủ tục hành chính; Giao Sở Thông tin và truyền thông làm đầu mối kiểm tra, giám sát việc phối hợp triển khai chương trình Hóa đơn điện tử, Biên lai điện tử giữa các đơn vị và báo cáo kết quả hàng tháng gửi tới UBND Thành phố.

►Toàn văn: Công văn số 1978/UBND-KT của UBND TP. Hà Nội

Tax24 E-invoice đồng hành cùng các Cơ quan Thuế hỗ trợ Doanh nghiệp triển khai hoá đơn điện tử

Website của Cục thuế Hà Nội liên tục cập nhật công bố các tổ chức cung cấp đã tham gia đánh giá, phối hợp với Cục Thuế TP Hà Nội triển khai hoá đơn điện tử trên địa bàn thủ đô. Rất quan trọng là trong danh sách này cũng đưa ra một số nhà cung cấp hóa đơn điện tử đáp ứng đầy đủ Thông tư 68/2019/TT-BTC và các tiêu chí của Cục thuế Hà Nội. Tax24 E-invoice liên tục khẳng định uy tín của mình bằng việc nằm trong TOP 3 danh sách này.

Danh sách chính thức từ Cục thuế Hà Nội TẠI ĐÂY.

Tax24 E-invoice luôn đồng hành cùng tất cả các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, và Cơ quan nhà nước trong quá trình hiện đại hoá và cải cách thủ tục hành chính về thuế đồng thời tăng tính chủ động cho các tổ chức, doanh nghiệp trong việc quản lý, phát hành hóa đơn.

►Xem thêm:  Bảng giá phần mềm Hóa đơn điện tử Tax24 E-invoice

Liên hệ Tổng đài 19006630 hoặc để lại yêu cầu tư vấn Tại Đây