Một số thay đổi thông tin đăng ký thuế khi đổi sang căn cước công dân gắn chip

Một số thay đổi thông tin đăng ký thuế khi đổi sang căn cước công dân gắn chip

Thời gian vừa qua, việc đổi chứng minh nhân dân sang căn cước công dân (CCCD) gắn chíp đã được đẩy mạnh triển khai. Vấn đề người nộp thuế quan tâm là thủ tục cập nhật, thay đổi thông tin đăng ký thuế khi đổi sang CCCD gắn chip sẽ được thực hiện như thế nào? Sau khi được cấp CCCD mới mà không kịp thực hiện thông báo thay đổi với cơ quan Thuế theo quy định thì có bị phạt vi phạm hành chính về thuế không?

Để giúp cho người nộp thuế (NNT) khi thay đổi định danh cá nhân liên quan đến mã số thuế (MST) thu nhập cá nhân được kịp thời, NNT tham khảo hướng dẫn nội dung khai báo thông tin như sau:

NNT phải khai báo khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế

NNT đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì phải thông báo cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi (theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 36 Luật Quản lý thuế).

Trường hợp, NNT có thay đổi thông tin đăng ký thuế về giấy CMND, thẻ CCCD, hộ chiếu thì phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ghi trên giấy CMND, thẻ CCCD, hộ chiếu (riêng các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo là 30 ngày) (Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ).

Người lao động có thể tự mình thực hiện thủ tục hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế

Theo khoản 3 Điều 10 Thông tư số 105/2020/TT-BTC, hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế trong trường hợp người nộp thuế thay đổi từ CMND 9 số sang CCCD gắn chíp như sau:

- Trường hợp nộp qua cơ quan chi trả thu nhập: Văn bản ủy quyền (đối với trường hợp chưa có văn bản ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập trước đó); Bản sao các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của cá nhân hoặc người phụ thuộc.

Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp thông tin thay đổi của cá nhân hoặc người phụ thuộc vào Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TH-TCT hoặc mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập.

- Trường hợp nộp trực tiếp tại cơ quan thuế: Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC; Bản sao Thẻ CCCD hoặc bản sao Giấy CMND còn hiệu lực đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch Việt Nam; bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài trong trường hợp thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người nộp thuế, cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm cập nhật các thông tin thay đổi vào Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế; đồng thời, ban hành Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế đã cập nhật thông tin thay đổi.

Xử phạt vi phạm hành chính

- Đối với cá nhân không kinh doanh: Cá nhân không kinh doanh đã được cấp MST thu nhập cá nhân chậm thay đổi thông tin về CMND khi được cấp thẻ CCCD; Cơ quan chi trả thu nhập chậm thông báo thay đổi thông tin về CMND khi NNT thu nhập cá nhân là các cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân được cấp thẻ CCCD thì không bị xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn thông báo thay đổi thông tin trong đăng ký thuế theo quy định tại khoản 6 điều 11 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.

- Đối với cá nhân kinh doanh: Trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định thì NNT bị xử lý phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với từng hành vi vi phạm theo quy định tại các Điều 3, Điều 7 và Điều 11 Nghị định  số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Khi thay đổi định danh cá nhân liên quan đến MST thu nhập cá nhân, NNT thực hiện theo đúng các quy định trên.

(tapchitaichinh)

►Tham khảo: Bảng giá phần mềm Hóa đơn điện tử Tax24 E-invoice