Nghị định số 122/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 122/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 15 tháng 10 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2020.

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 122/2020/NĐ-CP nêu trên, mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh ban hành kèm theo Nghị định này thay thế cho các Phụ lục từ I-1 đến I-5 và Phụ lục II-11 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT. Kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2020, doanh nghiệp và cơ quan đăng ký kinh doanh sử dụng các biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị định này để thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện.

►Tải về: Nghị định số 122/2020/NĐ-CP

►Tải về: Công văn số 117/ĐKKD-NV của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh – Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thi hành Nghị định số 122/2020/NĐ-CP

►Tham khảo: Bảng giá phần mềm Hóa đơn điện tử Tax24 E-invoice