Tài liệu chia sẻ tập huấn chính sách thuế mới 2020

Tài liệu chia sẻ tập huấn chính sách thuế mới 2020

Vừa qua, Cục thuế TP. Hà Nội đã tổ chức hội nghị tập huấn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và một số nội dung chính sách thuế mới. Tax24 xin chia sẻ lại tài liệu tập huấn để doanh nghiệp tham khảo.

►Tải về: Tài liệu tập huấn chính sách thuế mới 2020

►Tham khảo: Bảng giá phần mềm Hóa đơn điện tử Tax24 E-invoice