Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2020

Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2020

Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 636/TCT-DNNCN hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN) với nhiều điểm đáng chú ý.

Theo đó, hướng dẫn nhiều trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công không phải khai quyết toán thuế TNCN (áp dụng đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan Thuế), đơn cử như:

- Cá nhân có số thuế TNCN phải nộp thêm sau quyết toán thuế của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống.

- Cá nhân có số thuế TNCN phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

- Cá nhân ký HĐLĐ từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, có thu nhập vãng lai ở các nơi khác và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thì không phải quyết toán với phần thu nhập này…

►Toàn văn Công văn 636/TCT-DNNCN xem: TẠI ĐÂY
►Tham khảo: Bảng giá phần mềm Hóa đơn điện tử Tax24 E-invoice

Trong thời gian quyết toán thuế từ nay đến hết 31/3/2021, để hỗ trợ Quý khách hàng được tốt hơn, Tax24 triển khai thêm kênh tư vấn/hỗ trợ ngoài giờ hành chính theo SĐT: 0388772691.