Tổng cục Thuế: hướng dẫn xử lý vướng mắc khi triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử

Tổng cục Thuế: hướng dẫn xử lý vướng mắc khi triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử

Bắt đầu từ ngày 01/7/2022, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ.

Để xử lý các vướng mắc trong quá trình triền khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử, ngày 12/7/2022, Tổng cục Thuế có công văn số 2455/TCT-DNNCN hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

►Chi tiết công văn: Công văn số 2455/TCT-DNNCN ngày 12/7/2022

►Tham khảo: Bảng giá phần mềm Hóa đơn điện tử Tax24 E-invoice