Trường hợp rủi ro cao phải sử dụng hoá đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế

Trường hợp rủi ro cao phải sử dụng hoá đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế

Theo dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ, trường hợp có rủi ro về thuế phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế để kiểm soát, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Theo dự thảo thông tư, các trường hợp rủi ro cao về thuế phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Người bán hàng, cung cấp dịch vụ thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế, thì sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế mà không phân biệt giá trị từng lần bán hàng, hoặc cung cấp dịch vụ.

Căn cứ danh sách người nộp thuế rủi ro, mức độ rủi ro người nộp thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Kể từ ngày nhận được thông báo, người nộp thuế phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Việc sử dụng hóa đơn chậm nhất là ngày ghi trên thông báo của cơ quan thuế.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử, bao gồm hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nếu có yêu cầu, thì cơ quan thuế cấp lẻ theo từng lần phát sinh; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh nếu có yêu cầu, cơ quan thuế cũng cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.

Riêng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, trong trường hợp không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, không có hạ tầng công nghệ thông tin, không có phần mềm kế toán, không có phần mềm lập hóa đơn điện tử để lập và truyền dữ liệu điện tử đến người mua và cơ quan thuế, thì sử dụng hóa đơn giấy do cục thuế đặt in trong thời gian tối đa 12 tháng. Đồng thời, cơ quan thuế có giải pháp chuyển đổi dần sang áp dụng hóa đơn điện tử.

Đáng chú ý là dự thảo quy định hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. Các trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế gồm tổ chức, cá nhân (không bao gồm hộ khoán) có hoạt động trong lĩnh vực: trung tâm thương mại, siêu thị, quán ăn uống, nhà hàng, khách sạn, bán lẻ thuốc  tân dược, dịch vụ vui chơi, giải trí; đại lý bán lẻ hàng tiêu dùng, cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng khác.

Máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế phải là thiết bị điện tử đồng bộ, hay một hệ thống nhiều thiết bị điện tử được kết hợp với nhau bằng một phần mềm bán hàng có chức năng chung như: tính tiền, lưu trữ các thao tác bán hàng, số liệu bán hàng, in hóa đơn, tra cứu giao dịch, báo cáo giao dịch và được kết nối chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế theo định dạng chuẩn bằng phương thức điện tử.

Hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế được cấp mã của cơ quan thuế theo tiêu chuẩn hệ thống cấp mã của Tổng cục Thuế.

(TBTC)

►Tải về tham khảo: Dự thảo Thông tư hướng dẫn quy định về hóa đơn, chứng từ

►Tham khảo: Bảng giá phần mềm Hóa đơn điện tử Tax24 E-invoice