TCT thông báo: tạm dừng một số hệ thống và ứng dụng phục vụ nâng cấp hệ thống

TCT thông báo: tạm dừng một số hệ thống và ứng dụng phục vụ nâng cấp hệ thống

Kính gửi: Quý khách hàng,

Tổng cục Thuế vừa phát đi thông báo v/v thực hiện tạm dừng hoạt động hệ thống/dịch vụ để thực hiện kế hoạch chuyển đổi và nâng cấp hệ thống.
Thời gian tạm dừng: từ 18h00 ngày 14/5/2022 (Thứ 7) đến 8h00 ngày 15/5/2022 (Chủ nhật).

Danh sách các ứng dụng/dịch vụ tạm dừng:
- Ứng dụng Cổng trao đổi thông tin với các đối tác bên ngoài ngành thuế (T2B). Các chức năng tạm dừng:
  + Khai thuế và nộp thuế điện tử của các đơn vị T-VAN.
  + Tra cứu, nộp thuế điện tử của NHTM.
- Ứng dụng Dịch vụ thuế điện tử (eTax). Các chức năng tạm dừng:
  + Nộp thuế điện tử.
  + Nhận hồ sơ khai và nộp thuế từ các tổ chức T-VAN.
  + Trả thông báo bước 2 (thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận hồ sơ) cho hồ sơ thuế.
- Ứng dụng Thuế điện tử (eTax Mobile): Chức năng Nộp thuế điện tử.
- Ứng dụng Dịch vụ thuế điện tử dành cho Nhà cung cấp nước ngoài (eTax NCCNN): Chức năng Trả thông báo cấp Mã số thuế.
- Ứng dụng Dịch vụ thuế điện tử dành cho cá nhân (iCANHAN): Chức năng Trả thông báo bước 2 (thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận hồ sơ) cho hồ sơ thuế.
- Ứng dụng GIP: Dịch vụ tra cứu thông tin đăng ký thuế.

Trong khoảng thời gian này, hệ thống dịch vụ Kê khai và Nộp thuế Tax24 vẫn hoạt động bình thường, Quý khách hàng vẫn có thể thực hiện các giao dịch, sau thời gian nâng cấp, Cơ quan Thuế sẽ gửi trả thông báo kết quả cho các giao dịch này.

Tax24 xin thông báo để Quý khách hàng được biết.
Trong quá trình sử dụng, khi cần hỗ trợ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006630 hoặc 0398336574.

Trân trọng.