Tax24 - Dịch vụ thuế điện tử
  Chọn tệp hóa đơn

Kéo thả tệp hóa đơn vào đây hoặc click để tải lên

(Quý khách vui lòng tải tệp .xml, .inv để xem hóa đơn)

 

Lưu ý:

  • Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, hỗ trợ đối với Doanh nghiệp.
  • Công cụ hỗ trợ hiển thị nội dung với các file hóa đơn điện tử của các nhà cung cấp, phát hành hóa đơn đã tuân thủ khuôn dạng
    dữ liệu hóa đơn điện tử (.XML) của Tổng cục Thuế quy định.
  • Mẫu hiển thị nội dung của hóa đơn có thể không giống mẫu hóa đơn của Doanh nghiệp đã đăng ký phát hành với Cơ quan thuế.
  • Công cụ có thể hỗ trợ hiển thị thông tin về chữ ký số đã ký trên hóa đơn điện tử của nhiều nhà cung cấp chữ ký số khác nhau.